If you had a Japanese name…

Just wanted to share what a friend forwarded by email today…

 

Nama-nama Jepun Pilihan

1. Yang pemarah- KEJI CACIMAKI

2. Yang tak suka brg mahal- SATO SUKAMURA

3. Yang bisu- KITA TADASUARA

4. Yang suka makan tose- NANACHI HITOSE

5. Yang suka lagu blues- APO NADIKATO

6. Yang suka belajar- ASIKO ULANGKAJI

7. Yang kerap bikin ribut- WAKASI HURUHARA

8. Yang masih bujang- MATIMATI TAMOKASI

Bwahahaha…Especially number 8. 😀

FYI, I’m not gonna translate it to English cos if I did, it’ll lose its punchline…So, sorry to non-Bahasa-literates out there. 🙂

Advertisements